Bedi‘ İlmi

Bedi‘ İlmi

Bedi‘ İlmi

Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI

Bu eserin başlıca özellikleri şöyledir:

• Eserin giriş kısmında bedî‘ ilminin tarihçesinden ve bedîiyyât türü eserlerden bahsedilmiştir.

• Sanatların Türkçelerinin yanında parantez içerisinde Arapçaları da verilmiştir.

• Muhassinât-ı ma‘neviyyede 50, muhassinât-ı lafziyyede ise 27 sanat zikredilmiştir.

• Okuyucunun daha kolay faydalanması için içindekiler kısmının peşinden alfabetik fihrist de hazırlanmıştır.

• Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türkçe örnekler de sunulmuştur.

• Örnekler âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve Arap şiirinden seçilmiştir.

• Verilen örnekler genelde açıklanmıştır.

• Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir.

• Arapça-Türkçe klâsik ve yeni birçok eserden istifâde edilmiştir.