Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar Arapça-Türkçe Türkçe-Arapça

Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar Arapça-Türkçe Türkçe-Arapça

Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar Arapça-Türkçe Türkçe-Arapça

Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI

Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça çeviri teknikleriyle ilgili bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:

• Arapçanın temel konuları içerisinde, çeviride en çok ihtiyaç duyulanlar ele alınmıştır.

• Her ünite, genel kurallar, Arapçadan Türkçeye çeviri ve Türkçeden Arapçaya çeviri olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiştir.

• Eserde, uzun yıllar boyunca uygulamadaki tecrübelerimize dayanarak, çeviride en çok ihtiyaç duyulduğuna kanaat getirdiğimiz başlıca Arapça kalıplara da yer verilmiştir.

• Arapçadan Türkçeye çeviri kısmında, hem âyet-i kerîmelerden hem de hadis-i şeriflerden örnekler verilmesine gayret gösterilmiş, ancak güncel Arapçadan örnekler de ihmal edilmemiştir.

• Türkçeden Arapçaya çevirisi istenen bütün cümlelerin cevap anahtarı, eserin sonunda verilmiştir.