Sarf Soru Bankası (Silsiletü İstanbul)

Sarf Soru Bankası (Silsiletü İstanbul) , Prof. Dr. Ali Bulut Kitapları

Sarf Soru Bankası (Silsiletü İstanbul)
Sarf Soru Bankası (Silsiletü İstanbul), Ali Bulut

Arap dilinde kelime yapısını ele alan sarf ilmi, bu dile özgü özellikler ihtiva etmekte; kelimelerin kök ve türevlerini anlamada öğrenciye büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Nahiv ilmiyle birlikte Arapça dilbilgisini oluşturan sarf ilmine ait konuların kavranması, Arapçayı öğrenmek ve inceliklerine vakıf olmak isteyen herkes için büyük önem arz etmektedir.
Elinizdeki Sarf Soru Bankası, Silsiletü İstanbul Arapça öğretim setinin sarf konularının daha iyi kavranması amacıyla hazırlanmıştır. Eserde, her konudan 10 test sorusu yazılmış, cevap anahtarları da kitabın sonunda verilmiştir. Toplamda 55 konudan 570 soru sunulmuştur.
Soru bankası her ne kadar Silsiletü İstanbul Arapça öğretim seti için hazırlanmış olsa da sarf ilmini okuyan herkes için yardımcı bir kaynak olarak faydalı olacaktır. Soruların konulara göre sıralanmış olması kitaptan istifadeyi kolaylaştıracaktır. 
Kitaptan azami ölçüde faydalanılması için test soruları, sarfla ilgili konular öğrenildikten sonra çözülmelidir. Ders kitabındaki alıştırmalara ek olarak çözülecek sorularla konuların daha iyi kavranılacak ve pekiştirilecektir. Bu açıdan eser, Arapça öğrenmek ve Arapça dilbilgisini ilerletmek isteyenlere önemli faydalar sağlayacaktır.