Nahiv Soru Bankası (Silsiletü İstanbul)

Nahiv Soru Bankası (Silsiletü İstanbul), Ali Bulut

Nahiv Soru Bankası (Silsiletü İstanbul)
Nahiv Soru Bankası (Silsiletü İstanbul), Ali Bulut

Elinizdeki Nahiv Soru Bankası, Silsiletü İstanbul Arapça Öğretim Seti’ndeki nahiv konularının daha iyi kavranması amacıyla, hoca ve öğrencilerimizin isteği doğrultusunda hazırlanmıştır. Eserde, her konudan 10 test sorusu yazılmış, cevap anahtarları da kitabın sonunda verilmiştir. Toplamda 73 nahiv konusundan 730 soru sunulmuştur.

Soru bankası her ne kadar Silsiletü İstanbul Arapça Öğretim Seti için hazırlanmış olsa da nahiv ilmini okuyan herkes için yardımcı bir kaynak olarak faydalı olacaktır. Soruların konulara göre sıralanmış olması kitaptan istifadeyi kolaylaştıracaktır.

Kitaptan azami ölçüde faydalanılması için test soruları, nahivle ilgili konular öğrenildikten sonra çözülmelidir. Ders kitabındaki alıştırmalara ek olarak çözülecek sorularla konular daha iyi kavranılacak ve pekiştirilecektir. Bu açıdan eser, Arapça öğrenmek ve Arapça dilbilgisini geliştirmek isteyen herkese önemli katkılar sağlayacaktır.

Eserin hazırlanmasına katkı sağlayan bütün hocalarımıza, basım aşamasını titizlikle takip eden Dr. Öğr. Üyesi Selim Çakıroğlu’na, düzeltmelerde yardımcı olan Arş. Gör. Abdulsamet Aydın’a, eserin basımını üstlenen İDAV Yayınlarına, son olarak da ailelerimize ve yetişmemizde emeği bulunan herkese teşekkürü borç biliriz.

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır.

 Editör : Prof. Dr. Ali BULUT