el-Belagatü'l-Müyessera Meânî – Beyân – Bedî

el-Belagatü'l-Müyessera Meânî – Beyân – Bedî

el-Belagatü'l-Müyessera Meânî – Beyân – Bedî

Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI

Elinizdeki bu eserin başlıca özellikleri şöyledir:

Belâgat ilminin klâsik ve yeni birçok temel eseri incelenerek hazırlanmıştır. Klâsik tasnife bağlı kalınarak konular, meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır. Talebeye belâgat bilgisi verilirken, mâneviyatının da geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve Arap şiirinin yanında, âlimlerin hikmetli sözlerinden de örnekler sunulmuştur. Konunun daha iyi anlaşılması için bütün örneklerde bilinmeyen kelimeler izah edilmiştir. Her konunun sonunda alıştırmalar verilmiş, bunların cevapları da kitabın sonuna eklenmiştir.