Hayata Hikmetle Bakış

Hayata Hikmetle Bakış, Ali Bulut Eseri

Hayata Hikmetle Bakış
Hayata Hikmetle Bakış, Ali Bulut Eseri

Eserin başlıca özellikleri şöyledir:
•    Kaynaklardan taradığımız binlerce hikmetli söz ve yaşanmış olaydan ilk okuduğumuzda bizi etkileyenleri seçmeye çalıştık.
•    Bunları konularına göre ve alfabetik olarak tasnif ettik.
•    Eğer bir sözün kime ait olduğu belliyse hemen altında sahibinin ismini zikrettik.
•    Sözlerin kaynağını dipnotta belirttik.
•    Sosyal medyada dolaşıp da altında büyüklerin ismi bulunan sözleri, asıl kaynağına ulaşmadan bu esere almadık.
•    Kitabın sonunda da eserde adı geçen şahıslara ait alfabetik kısa bir biyografi sunduk.
•    Sözlerin Arapçalarını da harekeli olarak zikrettik. Okuyucularımız bu sayede sözü hem daha rahat okuyacaklar hem de Arapçalarını geliştireceklerdir.
•   Zaman zaman Türk edebiyatından da sözler seçerek Arapça tercümesiyle birlikte verdik.