Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası II Sühreverdi'den Seçmeler

Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası - 3, Sühreverdi'den Seçmeler

Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası II Sühreverdi'den Seçmeler

Bu eser, meşhur sûfî Sühreverdî’nin (ks) Avârifü’l-Meârif’inden seçmeler içermektedir. Çağları aşan bu tasavvuf klasiğinde birçok hikmetli söz ve yaşanmış olay yer almaktadır. Eserin başlıca özellikleri şöyledir:

  • İlk olarak Sühreverdî’nin (ks) kısaca hayatı zikredilmiştir. Burada onun hayatıyla ilgili, bize de örnek olabilecek bilgilere yer verilmiştir.
  • Konular alfabetik sıraya göre tertip edilmiştir.
  • Seçmeler, Arapça asıllarıyla birlikte harekeli olarak verilmiştir. Böylece Arapçasını geliştirmek isteyen okuyucularımız da eserden istifade edebilecektir.
  • Eserde ismi geçen âlim ve sûfîler hakkında, isimlerinin ilk geçtiği yerde dipnotta kısaca bilgi verilmiştir.

Bu seçmelerin, günümüz insanı için karşılaşacağı birçok olayda yol gösterici olmasını ümit ediyoruz.