Arapça Fiil ve İsimlerde Kolay Çekim

Arapça Fiil ve İsimlerde Kolay Çekim

Arapça Fiil ve İsimlerde Kolay Çekim

Yayınevi: FURKAN KİTABEVİ

Bu eserin başlıca özellikleri şöyledir:

Bu eser talebe için bir “el kitabı” olarak hazırlanmıştır. Sarf ilmiyle ilgili klasik ve yeni birçok eser incelenmiştir. Arapçadaki hemen hemen bütün fiil bâbları ele alınmıştır. Fiillerin çekimi aksâm-ı sebʻa sırasına göre verilmiştir. İsim ve fiillerin çekiminde Emsile kitabındaki 24 sıyga sistemi kullanılmış, önce fiil sonra da isimlerin çekimi yapılmıştır.

Eserin başında isim ve fiillerin tasnifiyle ilgili özet bilgi verilmiştir. Yine önemli görülen yerlerde dipnotla açıklama yapılmıştır. Her fiil çekim tablosunun başında hangi bâbtan olduğuna işaret edilmiş ve fiilin Türkçe karşılığı da zikredilmiştir. Sülâsî fiillerde çekim tablolarının sonuna o bâbtan gelen örnek fiiller tablosu da ilâve edilmiştir. Eserin sonuna “terimler sözlüğü” konmuştur. Elinizdeki eserin sarf ilminde öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesinde talebe kardeşlerimize faydalı olacağı kanâatindeyiz.