Silsiletü İstanbul

Silsiletü İstanbul, Prof Dr. Ali Bulut

Silsiletü İstanbul
Silsiletü İstanbul, Prof Dr. Ali Bulut

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Bulut editörlüğünde, Anabilim Dalı hocaları tarafından hazırlanan Silsiletü İstanbul li-Ta̒lîmi’l-Lügati’l-Arabiyye isimli Arapça öğretim seti İstanbul Darülfünun İlahiyat Vakfı’na ait İDAV Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Kur sistemine göre hazırlanmış olan set; Sarf, Nahiv, Kırâe, Kitâbe, el-Kitâbü’t-Temhîdî ile el-İstimâ̒ ve’l-Muhâdese olmak üzere toplam 18 kitaptan oluşmaktadır.