Belagat-i Müyessera Meani - Beyan - Bedi

Belagat-i Müyessera Meani - Beyan - Bedi

Belagat-i Müyessera Meani - Beyan - Bedi

Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI

Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:

• Belâgatin hem Arapça hem de Türkçe, klâsik ve yeni birçok temel kaynağı incelenerek hazırlanmıştır.

• Klâsik tasnife, özellikle de Kazvînî’ye ait Telhîsu’l-Miftâh’ın tasnîfine bağlı kalınarak bölümler meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır.

• Konu seçiminde tarafımızca telif edilen el-Belâgatü’l-Müyessera el-Meânî – el-Beyân – el-Bedî̒ isimli Arapça eser esas alınmış, buradaki konulara bedî ilminde üç konu daha ilave edilmiştir.

• Eserin giriş kısmında kısaca belâgat ilminin tarihçesinden, telif edilen önemli eserleri ve müelliflerinden bahsedilmiştir.

• Âyet-i kerîme ve Arap şiirinin yanında hadîs-i şerîflerden de örnekler sunulmuştur. • Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türk edebiyatından örnekler sunulmuştur.

• Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir.