Arapça Modern Metinler

Arapça Modern Metinler, Prof. Dr. Ali Bulut

Arapça Modern Metinler
Arapça Modern Metinler, Prof. Dr. Ali Bulut
Eserin başlıca özellikleri şöyledir:
Metinler edebiyat ve medyadan seçildi.
Seçilen metinlerin hem edebi güzellik taşımasına hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edildi.
Talebeye edebi metinleri sevdirmek için, şiirler dâhil, seçilen metinlerin sade ve anlaşılır olmasına gayret gösterildi.
Bütün metinlerin Türkçe çevirisi kitabın sonunda verildi.
Kitap haftada iki saatten on dört haftalık bir ders dönemi içinde bitecek şekilde tertip edildi. Bu sebeple on dört metne yer verildi.
Her metinden sonra kelime ve tamlamalar ayrıntılı bir şekilde basit bir üslupla Arapça olarak izah edildi.
Kelimelerin izahından sonra alıştırmalar gelmektedir. Alıştırmalar metni anlama ve kavramaya yönelik sorularla başlar. Ardından metinde geçen kelime, kalıp ve cümlelere dair sorularla sarf, nahiv, belagat, sözlü ve yazılı anlatım soruları gelmektedir.
gizle