Belagat Meani-Beyan-Bedi

Belagat Meani-Beyan-Bedi

Belagat Meani-Beyan-Bedi

Yayınevi : M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI

Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:

• Belâgatin hem Arapça hem de Türkçe, klâsik ve yeni birçok temel kaynağı incelenerek hazırlanmıştır.

• Klâsik tasnife, özellikle de Kazvînî’ye ait Telhîsu’l-Miftâh’ın tasnîfine bağlı kalınarak konular, meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır.

• Eserin giriş kısmında belâgat ilminin tarihçesinden, telif edilen önemli eserleri ve müelliflerinden bahsedilmiştir.

• Âyet-i kerîme ve Arap şiirinin yanında hadîs-i şerîflerden de örnekler sunulmuştur.

• Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türk edebiyatından örnekler sunulmuştur.

• Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir.