Filolojik Tefsir (Doğuşu ve Öncüleri)

Filolojik Tefsir (Doğuşu ve Öncüleri) , Prof. Ali Bulut

Filolojik Tefsir (Doğuşu ve Öncüleri)
Filolojik Tefsir (Doğuşu ve Öncüleri)

• Elinizdeki eser, kadim ulemanın hicrî ilk üç asırda Kur’an filolojisine dair yaptığı çalışmaları ihtiva etmektedir.
• Eserin giriş kısmında nahvin ve Kur’ân üzerine yapılan filolojik çalışmaların ortaya çıkış süreci anlatılmıştır.
• Kur’ân filolojisine dair Garîbü’l-Kur’ân, Meâni’l-Kur’ân ve İ‘râbü’l-Kur’ân başlıklı eserler tanıtılmış, büyük çoğunluğu nahiv âlimi olan 44 müellifin biyografisi sunulmuştur.
• Eserlerden aktarılan örnekler, Arapça aslı ve Türkçe tercümesiyle birlikte zikredilmiştir.
• Eserden daha kolay istifade edilmesi için sonunda şahıs ve eser dizini verilmiştir. 
• Bazı âlimlerin biyografilerinde diğer âlimlerle yaşadıkları anılar da aktarılmıştır.