El-Kâfî fi'n-Nahv

El-Kâfî fi'n-Nahv

El-Kâfî fi'n-Nahv

Yayınevi: İFAV YAYINLARI

FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Receb Abdülvehhab'la birlikte kaleme aldığımız el-Kâfî fi'n-Nahv adlı Nahiv (Arapça Dilbilgisi) eseri İFAV yayınlarından çıkmıştır.

•Eserin tamamı Arapça olup alıştırmalıdır.
•Arapça dilbilgisinin temel konuları ele alınmıştır.
•Seçilen metin ve cümlelerin hem öğretici hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edilmiştir.