Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası II Kuşeyrî'den Seçmeler

Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası II Kuşeyrî'den Seçmeler
Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası II Kuşeyrî'den Seçmeler Ali Bulut

Çağlar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmeyecek birçok klâsik eser bulunmaktadır. Bu klâsiklerden birisi de ünlü mutasavvıf Kuşeyrî’nin er-Risâle adlı eseridir. 

Biz de onun bu kıymetli eserinden seçmeler yaparak sûfilere ait olaylar ve hikmetli sözlerden derleme yaptık. Bu seçmelerin, bazen karşılaştığımız olaylarda bizim için bir ışık olacağı, bazen bizi teselli ederek içimize bir ferahlık ve huzur vereceği, bazen de hayatımıza yeni bir yön çizmemize vesile olacağını ümit ediyoruz.